Дасгалын хариу

Дасгал 2
1. оо (шүдний оо) 2. өө (өө сэв) 3. үү (гарын үү, өвчин) 4. уу (олон уу?), үү (цөөн үү?) 5. ой (ой мод) 6. уй (уй гашуу) 7. үй (үй түмэн) буцах


Дасгал 3
1. энэ(энэ) 2. ани(ань) 3. уни (унь) 4. өни (өнь) 5. уна (уна) 6. үн-э (үнэ) 7. уну (уна), ону(оно) 8. нуму (нум) 9. ама (ам) 10. мину (миний) 11. нэмэ (нэм) 12. мун-а (муна) 13. ами (амь) 14. эмэ (эм) 15. мана (мана) 16. эмүн-э (өмнө) 17. ним-а (ням) 18. лама (лам) буцах

Дасгал 4
Ман-у ама бөли өнир олан. Ман-у ама бөли арба билэ. Энэ мину абу. Мину абу Балбар. Мину нэр-э Норбу. Абу мори-бан барин-а. Мори барибал би унун-а. Абу бору мори-бан бариба. Энэ бору мори мину мору мөн билэ. Би бору мори-бан унуба. Абу Балбар энэ эбүл олан мал маллан-а. Би нэмэри болун-а. Эбүл болул-а. буцах
Үр-э-инү өнир
Мал-ану олан бол!
Манай ам бүл өнөр олон. Манай ам бүл арав билээ. Энэ миний аав. Миний аав Балбар. Миний нэр Норов. Аав морио барина. Морь баривал би унана. Аав бор морио барив. Энэ бор морь миний морь мөн билээ. Би бор морио унав. Аав Балбар энэ өвөл олон мал маллана. Би нэмэр болно. Өвөл боллоо. Үр нь өнөр, мал нь олон бол! буцах

Дасгал 5


буцах

 

Дасгал 6
1. абаг-а ах-а (авга ах) 2. эмэгэ эхэ (эмэг эх) 3. эбүгэ абу (өвөг аав) 4. хони хураг-а (хонь хурга) 5. номухан унаг-а (номхон унага) 6. гэр-үн хан-а (гэрийн хана) 7. алаган-у хонгхур (алганы хонхор) 8. хабур-ун уларил (хаврын улирал) 9. ургумал-ун өнггэ (ургамлын өнгө) 10. эхэ орун (эх орон) 11. хар-а бэхэ (хар бэх) 12. гар хөл 13. гурбан мөнггү (гурван мөнгө) 14. хүмүн-ү үгэ (хүний үг) 15. хэрүлүн мөрэн (Хэрлэн мөрөн) 16. монггол-ун гоби (монголын говь) буцах

Дасгал 7
1. агула (уул) 2. өгэхү (өөх) 3.ниругу (нуруу) 4. хэгэр-э (хөдөө хээр) 5. ногуг-а (ногоо) 6. манаг-а (манаа) 7. халагун (халуун) 8. галагу (галуу) 9. хогула (хоол) 10. хөхүгэ (хөхөө шувуу) 11. хамиг-а (хаана) 12. нигур (нүүр) 13. эгүлэ (үүл) 14. боруг-а (бороо) 15. нагур (нуур) 16. обуг-а (овоо) 17. нөгүгэ (нөгөө) 18. улаган (улаан) буцах

Дасгал 8


буцах

 

Дасгал 9
ном-ийан үзэ (номоо үз), мал-ун буйан (малын буян), буйан-ийан нэмэ (буянаа нэм), байин ханггай (баян хангай), айуху эмийэхү (айх эмээх), гүйүн йабуху (гүйн явах), ном зохийал (ном зохиол), нигүл буйан (нүгэл буян), ойун билиг (оюун билиг), нойан агула (ноён уул) буцах

Дасгал 10
Зүйир үгэи үг байидаг үгэй (Зүйргүй үг байдаггүй)
Зүйидэл үгэи дэбэл байидаг үгэй (Зүйдэлгүй дээл байдаггүй)
Зам-ийар йабубал морин-дур амур(Замаар явбал моринд амар)
Занг-а-бар йабубал бэй-э-дүр амур (Зангаараа явбал биенд амар)
Зам-ун хүзүгүү урту (Замын хүзүү урт)
Заган-у хүзүгүү богуни(Зааны хүзүү богино)
Загун имаган-дур (зуун ямаанд )
Жиран ухун-а (жаран ухна)
Загун задагай, жиран хагархай (Зуун задгай, жаран хагархай)
Жиргал дагагаху угуй (Жаргал даахгуй)
Зоблонг дагагамуй (Зовлонг даана)
Айибул бүү хи (Айвал бүү хий)
Хибэл бүү ай (Хийвэл бүү ай) буцах

Дасгал 12
дэгэр-э (дээр) - доур-а (дор), дотур-а (дотор) - гадан-а(гадна), дэгэдү (дээд) - доураду(дорд), гадагаду (гадаад) - дотугаду(дотоод), эд бараг-а (эд бараа), дэд дэбтэр(дэд дэвтэр), эдэ тэдэ (эд тэд), эндэ тэндэ (энд тэнд) буцах

Дасгал 13
Адугу
Монггол хүмүн адугун-даган хайир-а-тай. Адугун-ду унаг-а, даг-а, гэгүү, мори, азирг-а, буй. Доржи нигэ азирг-а адугу-тай. Хори гаруй адугу нигэ азирг-а адугу болдаг. Тал-а-ду олан адугу харагдан-а. Тэрэ адугу бол мину танил Тэмүр-үн адугу йум. буцах

Дасгал 14


буцах

 

Дасгал 15
энх мөнх, анхны хонх, мөнгөн мөнгө, монгол хэл, амраг хонгор, ан ав, нэн хөнгөн, энгийн хүн, өн болох, Намнангийн анги, хонхор газар, ганган хүүхэн, хөнхөр нүд, ангир шувуу буцах

Дасгал 16
1. Цэнгхэр цэцэг 2. Ногуган набчи 3. Нагацу эгэчи 4. Цаган идэгэ 5. Цахилган цахиху 6. Чимэгэ чингнаху 7. Цан-а чирг-а 8. Хүчү чидал 9. Гучи дөчи 10. Эрхэ чилүгэ 11. Цай уугуху 12. Ачи габий-а 13. Агарца цаг-а 14. Гэр-эцэ гар 15. Гар-аца бари 16. Цаг мөчэ 17. Цанг хирагу 18. Чинг үнэнчи 19. Цуутай малчин
буцах

Дасгал 17
Зүйр үг
Үнэн хүчтэй олон ачтай, Чучалаас гал чухалаас хэрүүл, Чамд инээдэм надад ханиадам, Цай ч үгүй царай ч үгүй, Цэцэн үг цээжинд цэцэг навч ууланд, Цаг цагаараа байдаггүй цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй
буцах

Дасгал 18
Монгол бичиг
Монгол бичгээ хурдан мэдэж алдаагуй зөв бичиж чаддаг болцгооё! Монгол бичгийн хичээлийн цаг цөөхөн учир нэг ч цагийн хичээлээс хоцорч болохгүй. Хэн хүч чадлаа дайчилж хичээвэл тэр түргэн бичиж чаддаг болно. Монгол бичгээр өгүүлбэр өгүүллүүдийг олон дахин хуулан бичвэл төдий чинээ алдаагүй зөв хурдан бичих дадал чадвар нэмэгдэнэ.
буцах

Дасгал 19
саба сагулг-а, саран наран, үсү ноусу, суран бүсэ, цасу мөсү, баса бусу, сонин сэдхүл, сайин сайихан, шин-э шала, шир-а шибагу, багши шаби, арасу шири, сэрэгэ сандали, шаг-а нисалху, шог шилүг, хусу хуши, йасун шугум, шашин шитүлгэ, сойол болбасурал
буцах

Дасгал 20
Нарс, хуш, анис мөнх ногоон өнгөтэй болсны учир
Эрт урьд цагт сайн санаат хараацай шувуу хүнийг үхэлгүй мөнх үүрдийн залуу болгохых тулд мөнхийн рашаан ус олоод хэдэн дуслыг амандаа балгаад нисч явж гэнэ. Гэтэл хорт муу санааатай хэдгэнэн үүнийг мэдээд хараацайг нисэн явах зуурт нь чис хийтэл хатгаж орхисон гэнэ. Хараацай шувуу өвдөхийн эрхээр дуу тавин ёолоод аман дахь мөнхийн усаа асгаж орхисонд тэр нь нарс, хуш, анис гурав дээр дуссан учир энэ гурван ургамал мөнх ногоон шилмүүс навчтай болсон гэнэ. Хамаг хэрэг нь талаар болсныг үзээд хараацай шувуу харуусан гашуудахдаа хэдгэний хэлийг суга татсан учир тэр цагаас хойш хэдгэнэ уянгатай сайхан донгодож чадахаа байж дэмий л дүнгэнэдэг болсон юм гэнэ.
буцах

Дасгал 21
ваар, вандуй, вагон, семинар, Очир, Даваа, Пагма, паспорт, программ, пионер, аппарат, спорт, спирт, пиво, профессор, факултет, фото, фабрик, фонд, философи, симфони, клуб, лекц, кино, коллеж, консул, музеи, зандан, завод, цемент, центнер, Холливуд, хлор, Лхагва, Лхамжав, журнал, Жуков
буцах

Дасгал 22
Таван тив
Ази, Европ, Америк, Африк, Австрали
Улс орон
Англи, Франц, Герман, Монако, Япон, Польш, Канад, Холланд
Хотууд
Парис, Берлин, Женев, Токио, Москва, Новосибирск, Лхас
Алдарт зохиолчид
Михаил Юрьевич Лермонтов, Александр Сергеевич Пушкин, Максим Горький, Жюли Верн
буцах
Нэрийн тийн ялгал
захианы, байгалийн, ангийн
залуугийн, дүүгийн, ээжийн
малын буян, номын сан, олны тус
гэрийн хоймор, нөxрийн үг
сайн морины гүйдэл хурдан
сайн хүний санаа хурдан
салхитай тэнгэрийн үүл хурдан
Муу эмээл морины шившиг
Муу эм гэрийн шившиг
Муу нохой хотны шившиг

Алтан загасны үлгэрээс
Эрт урьд цагт загасчин өвгөн байжээ. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очиж тороон усанд тавив. Анхны удаа замаг гарав. Ахиад нэг үзэхэд өвс гарчээ. Адаг сүүлд нь алтан загас баригдав.

Ертөнцийн гурваас
Төхөмд зараа ширүүн
Төрд элч ширүүн
Төмөрт хуурай ширүүн

Эрийг нас дардаг
Уулыг цас дардаг
Эрийг бүү бас
Далайг бүү янд
Эрдмийг хичээлээр сурдаг
Эрлийг сургаар олдог
Номоос үз, нөхрөөс сур, багшаас асуу, багаас сур
буцах


4.50
 
Үнэлсэн: 32 удаа.
энэ их аятайхан зөв юм байна шүү манайхан өөрсдийн бичиг соёлоо сурвал уул нь их сайн байгаан
serenity хэзээ бичсэн: 01:00, 2010-9-8 | |
Энэ их зөв сайт байна манай монголчууд өөрсдийн төрлөх хэл бичигээ хадгалах хэрэгтэй би дэмжиж байна
Зочин хэзээ бичсэн: 11:38, 2010-11-26 | |
SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!!
uka хэзээ бичсэн: 12:43, 2011-11-17 | |
goy shu amjilt
,?_ хэзээ бичсэн: 10:35, 2012-3-28 | |
гоё юм ааа
лика хэзээ бичсэн: 05:12, 2012-5-28 | |
bayr hurgey goy sait bn
Зочин хэзээ бичсэн: 02:36, 2012-10-17 | |
jh
say l orloo goy bnaaa dahiad orooroi hvmvvsee
sanaa хэзээ бичсэн: 09:41, 2012-10-18 | |
haisan ugee orchuulchmaar bnashde bolsongvi boon tsag avj bna
lkhagva хэзээ бичсэн: 09:57, 2013-4-18 | |
ug yaj orchuulah we
Зочин хэзээ бичсэн: 10:32, 2013-4-22 | |
bi ene saytig muulmarguil bnl daa thh dee haisan ug ymaar ug garj irehgui bn
bayn хэзээ бичсэн: 09:14, 2013-5-31 | |
ih goe ym bna anh udaa uzej baisan
zoljargal хэзээ бичсэн: 03:21, 2013-11-5 | |
Монголчууд монголоороол баих гол шүү
monhchimeg хэзээ бичсэн: 01:04, 2013-11-9 | |
s.dulmiin humuun bichig mongol bichgeer bagaa bolov uuu
zochin хэзээ бичсэн: 08:35, 2013-11-18 | |
mundag
goe l site baina
Sain хэзээ бичсэн: 02:09, 2013-12-28 | |
үндэсний хэл бичиг соёлоо дээдлэн сурах нь монгол хүн бүрийн үүрэг мөн. сайхан сайт байна баярлалаа
Лхагвацэрэн хэзээ бичсэн: 04:17, 2014-4-15 | |
ter dasgal ni haana bgn be goe site bna bayarllaa
lag хэзээ бичсэн: 06:30, 2014-5-14 | |
dasgal 3 iin 11 nama bj bolhu vgui yu
Зочин хэзээ бичсэн: 09:11, 2014-6-10 | |
san baina
bi хэзээ бичсэн: 01:45, 2014-8-30 | |
goyo bolson bna aa boloosh de
tsog хэзээ бичсэн: 09:15, 2014-8-31 | |
mash saihan bna ih yum surch bna uur olon hvnd dasgaluud alillaj vzmeer bna
olnoo хэзээ бичсэн: 02:32, 2014-9-9 | |
goe eum bna
monhotgon хэзээ бичсэн: 11:28, 2014-12-6 | |
Сайхан болсон байна
Амжилт хүсье
Зочин хэзээ бичсэн: 09:01, 2015-2-3 | |
гоё санагдаж баина ингээд хичээлээ хииж баигаан гоё баина
enhbold хэзээ бичсэн: 05:25, 2015-4-25 | |
саин болсон баина амжилт хвсиё
enhbold хэзээ бичсэн: 05:26, 2015-4-25 | |
ene goe mongol bichmel baina
Зочин хэзээ бичсэн: 09:20, 2015-12-3 | |
Ямар гоогооо юм бэ Энэ чинь
дэмбээ хэзээ бичсэн: 07:09, 2016-7-2 | |
shn site bn
enkhee хэзээ бичсэн: 05:18, 2016-10-17 | |
ёстой сайхан сайте бна би ударгүй еэш өгнө маш их баярлалаа
энхтайван хэзээ бичсэн: 11:14, 2017-2-16 | |
dasgaluudiin hariu gsn blndaa
tgd dasgal ni haana bgn bee?
kkk хэзээ бичсэн: 03:54, 2017-4-23 | |
үнэхээр гоё арр байна
Зочин хэзээ бичсэн: 05:05, 2021-4-30 | |
Сэтгэгдэл бичих


Холбоо барих

Веб бүтээгч © Munkho


Динамик хөдөлгүүр болон серверийг Дусал.нэт хангав.

Тоолуур: 1740276 зочин
unprofessional-au